ყველა კატეგორია

წესები და პირობები

‘El-ss.ge’-ს  მართავს და წარმოადგენს შპს ელ-სს-ს (ს/კ:202452381)  საკუთრებას. ეს დოკუმენტი მართავს თქვენს ურთიერთობას ‘El-ss.ge’-სთან. წვდომა და გამოყენება, ამ ვებგვერდის, პროდუქციის და მომსახურების, რომელიც ხელმისაწვდომია ამ ვებგვერდზე ექვემდებარება ქვემოთ მოცემულ წესებს და პირობებს ( მომსახურების პირობები). ამ მომსახურების გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ყველა მომსახურების პირობას, რომელიც შესაძლებელია განახლებული იქნას, პერიოდულად, ჩვენს მიერ. თქვენ უნდა შეამოწმოთ ეს გვერდი რეგულარულად და შეკვეთის გაფორმებისას, რათა გაეცნოთ, მომხდარ, შესაძლო ცვლილებებს.

ამ ვებ გვერდთან წვდომა ნებადართულია დროებით და ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევწყვიტოთ ან შევიტანოთ ცვლილებები მომსახურებაში, გაფრთხილების გარეშე. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები თუ რაიმე მიზეზით ეს ვებგვერდი მიუწვდომელი იქნება დროის გარკვეულ მომენტში. დროდადრო ჩვენ შესაძლოა, შევზღუდოთ წვდომა მთლიანად ვებ გვერდზე ან მის ზოგიერთ ნაწილზე.

ეს ვებ გვერდი შესაძლოა შეიცავდეს სხვა ვებ გვერდის ლინკებს (დალინკული გვერდები), რომლებიც არ იმართება  El-ss.ge-ს მიერ. El-ss.ge-ს არ აქვს კონტროლი და არ იღებს პასუხისმგებლობას ლინკებზე და სხვა ნებისმიერ დანაკარგზე თუ ზიანზე, რომელიც შესაძლოა წარმოიშვას, მათი გამოყენებით. თქვენი ამ ლინკების გამოყენება ექვემდებარება წესებს, რომლებიც მოცემული იქნება თითოეულ დალინკულ ვებ გვერდზე.

კატეგორიები